ماهنامه دنیای پردازش

ماهنامه دنیای پردازش

برای دسترسی ۸۰ درصد خانوارهای ایرانی به اینترنت با سرعت ۲۰ مگابیت بر ثانیه که تکلیف آن در برنامه ششم توسعه آمده است، باید به سمت فناوری‌های جدیدی مانند فیبر نوری رفته و آن را با ADSL جایگزین کنیم   سیاست اتصال همه روستاهای ایران به فیبر نوری در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، دنبال
ماهنامه دنیای پردازش میزبان جمعی از پیش کسوتان و مدیران مخابرات کشور بود تا در جمعی صمیمانه، مسایل موجود در این حوزه ی حیاتی را به نقدو بررسی بنشینند. حرف ها بسیار و مجال اما اندک! ماحصل نقطه نظرات مطروحه هر یک به نوبه ی خود قابل تامل بود، ولی با هدایت بحث به سمت دستور جلسه تدریجاً تنور
معرفی کتاب  مخاطبان اسیر: صنعت تلکام و قدرت انحصاری در عصر طلایی جدید 10 سال قبل از این ایالات متحده در خط مقدم انقلاب اینترنت قرار داشت. ملت امریکا با در اختیار داشتن یکی از بالاترین نرخ های سرعت اینترنت و پایین ترین مبالغ پرداختی به ازای استفاده از خدمات اینترنتی پرسرعت، در جایگاه لیدر جهانی اقتصاد
بالا