ماهنامه دنیای پردازش

ماهنامه دنیای پردازش

پاسخ سوال خود را پیدا نکرده اید؟

با ما گفتگو کنید یا از طریق ارسال ایمیل تماس بگیرید.

از طریق فرم ذیل می‌توانید با ما در ارتباط باشید!

ارتباط با ما

صندوق پستی مجله: ۱۴۳۳۵/۳۱۳

info@dp-magazine.com
dpardazesh.mag@gmail.com

تماس با ما

تحریریه: ۰۲۱ ۴۴۰۱ ۶۶ ۸۲
روابط عمومی - تبلیغات: ۸۸۴۷۰۸۵۵
فکس: ۰۲۱ ۴۴۰۱ ۶۶ ۸۳

ماهنامه دنیای پردازش در شبکه‌های اجتماعی :

بالا